Fasader

SYSTEMBREDDE 50 MM

WICTEC 50 er basisversjonen av post-losholt-systemet for curtain wall fasader, med en ekstra smal synlig bredde på kun 50 mm for både inn- og utside. Den unike fleksibiliteten er demonstrert via de mange systemvariantene og tilleggsmulighetene, som er realiserbare via et fåtall ekstra komponenter til systemet og uten å gå på kompromiss med utseendet.

Tekniske ytelser:

 • Systembredde: 50 mm
 • Profildybde: 50 mm til 260 mm
 • Isolasjonsevne: Uf-verdier inntil 1,2 W/(m²K)
 • Fyllingstykkelser: 3 mm til 63 mm
 • Glassvekter: inntil 5,6 kN
 • Polygonfasade: inntil 45° (pr. side = 90° hjørne)
 • Takvinkel: inntil 10°

System teknologi:

 • Ideell for vertikale og polygone fasader, glasstak og tredimensjonale structurer
 • Individuell design takket være et bredt spekter profilgeometrier for innvendig bærende profiler og utvendige glasslister
 • Alternativ utførelse i «industri design» med profilgeometri som for stålprofiler
 • Glasslaster inntil 5,6 kN med tilpasset losholt-forbinder teknologi
 • Pålitelig luft-, regntetthet og drenering via overlappende post-/losholt tilslutninger, uten mekanisk bearbeiding av postprofil
 • Slankt utseende, med samme synlige mål på innvendige pakninger vertikalt og horisontalt
 • Stort profilutvalg legger til rette for et vekt- og kostnadsbesparende design, med tilleggsmulighet for innvendige forsterkingsprofiler
 • Montasje av glass fra utsiden med dekklister med synlige eller skjulte skruer
 • Omfattende utvalg av tilslutningsmuligheter mot bygningskroppen

Ytterligere utførelser med samme optikk og teknikk:

 • Passivhusfasader
 • SG-design (Integrerte klemprofiler)
 • Structural Glazing fasader
 • Profilserie for montasje direkte på stål eller limtre
 • Integrert solskjerming
 • Brannhemmende fasader

Systemtester / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 13830:

Lufttetthet: Klasse AE
Regntetthet: RE 1200
Motstand mot vindlast: 2000/-3200 Pa, sikkerhet 3000/-4800 Pa
Lydreduksjon: Rw (C;Ctr)= 47 (-1;-4) dB
Motstand mot støt: Klasse E5/I5
Innbruddshemming: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skuddhemming: FB4
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

 

Eksterne linker:

 

Eksempler:

               

 

 

 

PASSIVHUS-FASADE

Et passivhus trenger ikke et aktivt oppvarmingssystem og stiller derfor de høyeste krav til varmeisolering og lufttetthet til fasaden. Basert på standardserien, er WICTEC 50 sertifisert for aluminium- og glassfasader egnet for passivhus med minimale tilleggskostnader. Varmeisolasjonen er forbedret til passivhuskvalitet med en Uf-verdi på 0,74 W/(m²K) ved bruk av 3-lags glass og en lettmontert isolatorprofil.

Tekniske ytelser:

 • Systembredde: 50 mm
 • Basissystem: WICTEC 50
 • Isolasjonsevne: Uf-verdier = 0,74 W/(m²K)
 • Fyllingstykkelser: 45 mm til 51 mm
 • Glassvekter: opptil 5,6 kN
 • Polygonfasade: opptil +/- 5°

System teknologi:

 • Utvidelse av WICTEC 50 med optimalisert varmeisolasjon
 • Sertifisert av ift Rosenheim som “a passive house component according to ift guidance paper RI WA 15/1 with a Ucw value of 0,7 W/(m²K)”
 • 3-lags glassoppbygging tilpasset passivhus, glasstykkelser fra 45 mm til 51 mm
 • Isolatorprofil laget av elastomer skum
 • Systemkonstruksjon identisk med standard WICTEC 50
 • Individuell design takket være et bredt spekter profilgeometrier for innvendig bærende profiler og utvendige glasslister
 • Glasslaster inntil 5,6 kN med tilpasset losholt-forbinder teknologi
 • Pålitelig luft-, regntetthet og drenering via overlappende post- /losholt tilslutninger, uten mekanisk bearbeiding av postprofil
 • Slankt utseende, med samme synlige mål på innvendige pakninger vertikalt og horisontalt
 • Stort profilutvalg legger til rette for et vekt- og kostnadsbesparende design, med tilleggsmulighet for innvendige forsterkingsprofiler

Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 13830:

Lufttetthet: Klasse AE
Regntetthet: RE 1200
Motstand mot vindlast: 2000/-3200, sikkerhed 3000/-4800 Pa
Lydreduksjon: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Motstand mot støt: Klasse E5/I5
Innbruddshemming: RC1
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

 

Eksterne linker:

 

Eksempler:

 

 

 

 

SG DESIGN

En tilnærmet flat og ekstra smal utvendig dekklist gir fasaden et structural glazing uttrykk og optimaliserer transparent flate. Med WICTEC 50 og integrerte dekklister utvendig oppnås et
structural glazing uttrykk med mekanisk innfesting av glassene og til konkurransedyktig pris. Med en dekklist som monteres tilnærmet eller helt i liv med utvendig glassflate forløper produksjon og montasje like enkelt som for en standard WICTEC 50 fasade.

Tekniske ytelser:

 • Systembredde: 50 mm
 • Bredde dekklister: 43 mm / 51 mm
 • Fyllingstykkelser: 22-38 mm hhv, 26-42 mm ved dekklist i liv med utvendig glass
 • Basissystem: WICTEC 50

System teknologi:

 • Spesielt slanke utvendige dekkklister med bredder på 43 mm eller 51 mm
 • Utførelse med dekklister med 4 mm høyde eller som ligger forsenket i liv med utvendig glassflate
 • Structural glazing uttrykk oppnås med ordinær montering av glassene
 • Erstatter silikonfugen og mekanisk sikring av glassene. Dermed unngås vedlikehold av utvendige fuger, samt komplisert og kostbar produksjon
 • Et komplett system med basis i WICTEC 50
 • Pålitelig luft-, regntetthet og drenering via overlappende post- /losholt tilslutninger, uten mekanisk bearbeiding av postprofil
 • Slankt utseende, med samme synlige mål på innvendige pakninger vertikalt og horisontalt
 • Stort profilutvalg legger til rette for et vektog kostnadsbesparende design, med tilleggsmulighet for innvendige forsterkingsprofiler

Systemtester / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 13830:

Lufttetthet: Klasse AE
Regntetthet: RE 1200
Motstand mot vindlast: 2000/-3200 Pa, sikkerhet 3000/-4800 Pa
Lydreduksjon: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Motstand mot støt: Klasse E5/I5
Innbruddshemming: RC1N
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

 

Eksterne linker:

 

Eksempler:

 

 

 

 

WICTEC 50 evo

Evolusjon innen fasadekonstruksjon og fasadedesign

WICTEC 50 evo er en videreutvikling av WICONAs WICTEC fasadesystem, noe som WICONA tidligere har lansert innen vindussystem WICLINE evo og dørsystemet WICSTYLE evo. Med den innovative serien COLLECTION har WICTEC 50 evo fasadesystem også en helt unik design som planleggere og arkitekter kan benytte til å designe urban arkitektur.

WICTEC 50 evo tillater planleggere og arkitekter å møte utfordringene i moderne arkitektur på flere måter:

 • Sofistikert estetikk med unik karakter gjennom profil- og fargevalg
 • Høyeste ytelse for energieffektivitet
 • Meget høy brukerkomfort med maksimalt innslipp av dagslys og effektiv solskjerming
 • Harmonisk integrering av komponenter for lydisolering, sikkerhet og brannbeskyttelse

Produsenter drar nytte av WICTEC 50 evo fasadesystem ved:

 • Innovative produktdetaljer med unike fordeler
 • Høy prosessikkerhet
 • Tidsbesparende montasje
 • Fleksibilitet i produksjonen
 • Prisfordeler som kan overføres til sluttkunden

Glassvekt opp til 550 kg

For å møte markedets etterspørsel etter større glasspartier og dermed maks transparente flater, tilbyr WICONA nå et nytt konsept for tyngre glassvekter i WICTEC 50 evo. Systemet, med kun 50 mm synlig bredde, kan håndtere glassvekter på opptil 550 kg.

Tids- og kostnadseffektiv metode for glassing

Glassing med den nye, tidseffektive glassingsteknologien med optimaliserte glassholdere er en nyskapning fra WICONA. De tillater lineær glassing ved punktfiksering, noe som sparer produsenter for et helt prosessteg. Når glasset er festet kan dekklokkene monteres.

Rettkapping forenkler bearbeidingen

Å kappe profilen rett over er en kostnadseffektiv løsning for å raskt og pålitelig montering av små og mellomstore fasadeprosjekter. Metoden med rettkapping og profiler uten endebearbeiding skaper stor designfrihet. Komplisert bearbeiding erstattes med systemtilpassede detaljer. Nye forbindere og selvtettende skruer gjør installasjonen enkel, samtidig som kvalitetsnivået på knutepunktet og tettheten sikres.

Pålitelig løsning for bunndetalj

WICONA har utviklet en ny komponent for sentral drenering i det ømtålige området ved tilslutning mot bunnen av fasaden. Dette tillater kontinuerlig montering av den nederste horisontale pakningen, som gjør at eksempelvis dekklokk elegant kan festes. En ny type formtilpasset vertikal- og horisontalpakning muliggjør en kontinuerlig tilslutning av dekklokk og/eller paneler. Systemtilpassede detaljer gir også sikre tilslutninger for fasadeintegrerte elementer som vinduer og dører.

WICTEC 50 evo COLLECTION

Med WICTEC 50 evo COLLECTION, høydepunktet innenfor WICTECs Evolution, viser WICONA at fasadeprofiler ikke alltid behøver å være firkantede. For planleggere og arkitekter åpner dette opp for helt nye dimensjoner og maksimal designfrihet for fremtidens byer – både innvendig og utvendig.

WICTEC 50 evo COLLECTION står for:

 • Maksimal designfrihet for fasader – både innvendig og utvendig
 • Fasadens design tilpasses enkelt hver unike bygning
 • Oppsiktsvekkende eksteriør takket være fasadesystemets innovative visuelle design
 • Mulighet for sterke kontraster eller harmonisk integrasjon mot omgivelsene.

Moderne byarkitektur er basert på attraktiv utforming og fargevalg. Å bygge fremtidens by innebærer å sette farge på bygningene for å understreke byggets individuelle design, for å skape kontraster til omgivelsene eller for at bygningen visuelt skal smelte inn.

I tillegg til seks forskjellige profilutførelser tilbyr WICTEC 50 evo COLLECTION valget om å skreddersy fasaden med tilleggskomponenter som:

 • Forskjellige farger på profilene
 • Integrert LED-lys og annen fargesetting
 • Integrering av paneler (for eksempel tre)

Cradle to cradle (C2C) sertifisert

Ansvar for miljøet og et bærekraftig perspektiv har lenge vært viktige elementer for WICONA. Som de fleste andre systemprodukter fra WICONA har WICTEC 50 evo mottatt C2C-sertifikat på bronsenivå. Kriteriene gjelder for produktet og ikke for hele bygningen, hvilket setter produsentens ansvar i focus.

 

Galleri: