Automatiske skyvedører

WICSTYLE 65ED

WICSTYLE 65ED, en automatikk skyvedør med gode varmeisolerende egenskaper er utviklet i samarbeid med det sveitsiske firmaet Gilgen Door Systems med basis i WICSTYLE 65. Energieffektive skyvedører arbeider med hurtige åpnings- og lukningssykluser for å unngå varmetap. For effektiv varmeisolasjon er imidlertid dørens egenskaper i lukket tilstand av stor betydning.

WICSTYLE 65ED er utviklet nettopp med tanke på gode varmeisolerende egenskaper for den komplette døren. Den bidrar derfor effektivt til å forbedre fasadens totale Uf-verdi.

Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

 • En komplett løsning av profilsystem og åpningsautomatikk prøvet ihht krav for CE-merking
 • Ud- isolasjonsverdier under 1,5 W/(m²K)
 • Løsningen reduserer varmetapet i lukket tilstand med inntil 70 %
 • Høyisolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofilertetthet sammenliknet med std. Automatikkdører takket være totrinns pakningsløsning og labyrinttetting mellom karm- og rammeprofil
 • Godt egnet for ettermontasje i eksisterende bygg
 • Elegant design med smale profiler
 • Fyllingstykkelser fra 24- til 27 mm
 • En- og tofløyete utførelser med eller uten sidefelt

Varmeisolering:

 • Ud-verdier inntil 1,5 W/(m²K)

Beslag:

 • En- eller toføyet utførelse
 • Kan utføres som rømningsvei
 • Tillatt rammevekt: inntil 150 kg
 • Rammeformater (BxH): inntil 2000 mm x 3000 mm

Systemtestresultater / CE produktsertifikat
i henhold til NS EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttetthet: Klasse 2
Regntetthet: 5A
Motstand mot vindlast: Klasse B1
Kvalitetssikring: Sertifi sert ihht. ISO 9001:2008

 

 

 

 

WICSTYLE 65 automatisk skyvedør

WICSTYLE 65 automatisk skyvedør bygger på slanke systemprofiler for WICLINE 65, hvilket gjør døren helt systemintegrert og kompatibel med øvrige produkter i 65-serien. Systemintegrasjonen, som er en del av WICONA Unisys, skaper store produksjonsfordeler, samtidig som man oppnår et enhetlig designuttrykk for bygningen.

WICSTYLE 65  automatisk skyvedør har et forbedret og fleksibelt opphengssystem samt et elegant samspill mellom motor og dørenhet. Teleskoputførelsen er tilgjengelig i standardsortimentet, og skaper dermed store muligheter for funksjonsfrihet med maksimal åpning. Til og med innfestingen og U-verdiegenskapene er forbedret.

Teknisk beskrivelse:

Profilenes oppbygging:

  Basert på profiler fra vindussystemet WICLINE 65

  Ideelt for både nybygg og rehabilitering

  Tiltalende utseende med smale siktlinjer samt smakfullt integrert tilslutning av drivenheten

Varmeisolering:
Uf-verdi: ned til 1,4 W/(m²K).

Kompatibel med WICLINE 65 vindu og WICSTYLE 65 dør.